barmaid

/ˈbɑɚˌmeɪd/

  • Danh Từ
  • cô gái phục vụ ở quán rượu

Những từ liên quan với BARMAID