bright

/ˈbraɪt/

 • Tính từ
 • sáng, sáng chói
  1. bright sunshine: mặt trời sáng chói
 • tươi
  1. bright red: đỏ tươi
 • sáng sủa; rạng rỡ, sáng ngời; rực rỡ
  1. a bright force: khuôn mặt sáng sủa
  2. a bright smile: nụ cười rạng rỡ
  3. bright eyes: cặp mắt sáng ngời
  4. a future: tương lai rực rỡ
 • (thường), (mỉa mai) sáng dạ, thông minh, nhanh trí
  1. a bright boy: một đứa bé sáng dạ
 • vui tươi
 • lanh lợi, hoạt bát, nhanh nhẹn
 • to look on the bright side of everything
  1. (xem) side
 • Trạng Từ
 • sáng chói, sáng ngời
 • Động từ
 • Sáng

Những từ liên quan với BRIGHT

golden, sharp, luminous, brilliant, pleasant, mild, intense, blazing, silvery, radiant, sparkling