Nghĩa của cụm từ can i access the internet here trong tiếng Anh

 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Do the rooms have Internet access?
 • Trong phòng có mạng internet không?
 • I'd like to use the internet
 • Tôi muốn dùng internet
 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • I booked on the Internet.
 • Tôi đã đặt vé trên mạng.
 • Hơn một tỉ người trên thế giới nói tiếng Trung Quốc.
 • He runs second.
 • Can I open a current account here?
 • Tôi có thể mở tài khoản vãng lai ở đây được không?
 • Can I buy stamps here?
 • Tôi có thể mua tem ở đây được không?
 • I got a parcel arrival notice yesterday. Can I get it here?
 • Hôm qua tôi nhận được giấy báo lĩnh bưu phẩm. Tôi có thể nhận lại đây được không?
 • Can I add something here?
 • Tôi có thể bổ sung thêm được không?
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Are you here alone?
 • Bạn ở đây một mình hả?
 • Come here
 • Tới đây
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here it is
 • Nó đây

Những từ liên quan với CAN I ACCESS THE INTERNET HERE

Internet
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày