Nghĩa của cụm từ can i help you trong tiếng Anh

 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can you help me?
 • Bạn có thể giúp tôi không?
 • I can't help thinking of the future..
 • Tôi không thể không nghĩ về tương lai.
you, I, can, help
 • Is there anything I can do to help?
 • Tôi có thể giúp anh gì không?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • It would be a big help if you could arrange the meeting.
 • Sẽ là một sự giúp đỡ to lớn nếu anh có thể sắp xếp buổi gặp mặt này.
 • Hello, East Corporation, good morning. May I help you?
 • Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Sales Department, may I help you?
 • Đây là bộ phận bán hàng, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Do you need any help packing?
 • Anh có cần giúp chất đồ vào không?
 • May I help you?
 • Anh/chị cần gì?
 • Thanks for your help
 • Cám ơn về sự giúp đỡ của bạn
 • This cream should help
 • Loại kem này tốt đấy
 • I just couldn’t help it.
 • Tôi không kiềm chế được.
 • When you wish an important letter to be sent to the receiver safely, you can register it at the post office
 • Khi anh muốn 1 bức thư quan trọng được gửi tới người nhận an toàn, anh có thể đến bưu điện gửi bảo đảm
 • You can choose as you like.
 • Chị có thể lựa chọn tùy ý.
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • Can you carry this for me?
 • Bạn có thể mang giúp tôi cái này được không?

Những từ liên quan với CAN I HELP YOU

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày