can i use your phone

 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • I'd like to buy a phone card please
 • Tôi muốn mua một tấm thẻ điện thoại
 • I'd like to make a phone call
 • Tôi muốn gọi điện thoại
 • My cell phone doesn't have good reception
 • Điện thoại di động của tôi không nhận tín hiệu tốt
 • My cell phone doesn't work
 • Điện thoại di động của tôi bị hỏng
 • What's the phone number?
 • Số điện thoại là gì?
 • How do I use this?
 • Tôi dùng cái này như thế nào?
 • I don't know how to use it
 • Tôi không biết cách dùng nó
 • I'd like to use the internet
 • Tôi muốn dùng internet
 • Make best use of
 • tận dụng tối đa
 • This medicine is for external use only
 • Thuốc này chỉ dùng để bôi ngoài da thôi
 • I think I must be allergic to this kind of soap. Whenever I use it, it really dries my skin out
 • Tôi nghĩ chắc là tôi dị ứng với loại xà phòng này. Cứ khi nào tôi dùng nó, da tôi lại bị khô
 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Can I access the Internet here?
 • Tôi có thể vào Internet ở đây không?
 • Can I borrow some money?
 • Tôi có thể mượn một ít tiền không?
 • Can I bring my friend?
 • Tôi có thể mang theo bạn không?
 • Can I have a glass of water please?
 • Làm ơn cho một ly nước

Những từ liên quan với CAN I USE YOUR PHONE