can you help me

 • What can I do for you? / Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì cho anh?
 • Can I help you?
 • Tôi có thể giúp gì bạn
 • Can you help me?
 • Bạn có thể giúp tôi không?
 • Are you going to help her?
 • Bạn sẽ giúp cô ta không?
you, can, ME, help
 • If you need my help, please let me know
 • Nếu bạn cần tôi giúp đỡ, làm ơn cho tôi biết
 • It would be a big help if you could arrange the meeting.
 • Sẽ là một sự giúp đỡ to lớn nếu anh có thể sắp xếp buổi gặp mặt này.
 • Hello, East Corporation, good morning. May I help you?
 • Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Sales Department, may I help you?
 • Đây là bộ phận bán hàng, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Thanks for your help
 • Cám ơn về sự giúp đỡ của bạn
 • This cream should help
 • Loại kem này tốt đấy
 • When you wish an important letter to be sent to the receiver safely, you can register it at the post office
 • Khi anh muốn 1 bức thư quan trọng được gửi tới người nhận an toàn, anh có thể đến bưu điện gửi bảo đảm
 • Can you call back later?
 • Bạn có thể gọi lại sau được không?
 • Can you call me back later?
 • Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
 • Can you carry this for me?
 • Bạn có thể mang giúp tôi cái này được không?
 • Can you do me a favor?
 • Bạn có thể giúp tôi một việc được không?
 • Can you fix this?
 • Bạn có thể sửa cái này không?
 • Can you give me an example?
 • Bạn có thể cho tôi một thí dụ được không?
 • Can you hold this for me?
 • Bạn có thể giữ giùm tôi cái này được không?
 • Can you please say that again?
 • Bạn có thể nói lại điều đó được không?
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?

Những từ liên quan với CAN YOU HELP ME