coral

/ˈkorəl/

 • Danh Từ
 • san hô
 • đồ chơi bằng san hô (của trẻ con)
 • bọc trứng tôm hùm
 • true coral needs no painter's brush
  1. (tục ngữ) hữu xạ tự nhiên hương
 • Tính từ
 • đỏ như san hô
  1. coral lips: môi đỏ như san hô
 • (thuộc) san hô
  1. coral island: đảo san hô

Những từ liên quan với CORAL

maroon, fuchsia, flaming, cardinal, cantaloupe, glowing, crimson, peach, bittersweet, carrot, salmon, apricot, rose