cover

/ˈkʌvɚ/

 • Danh Từ
 • vỏ, vỏ bọc, cái bọc ngoài; bìa sách; phong bì
  1. under the same cover: trong cùng một bọc, trong cùng một phong bì
 • vung, nắp
  1. the cover of a pan: vung chão, vung xoong
 • lùm cây, bụi rậm
 • chỗ núp, chỗ trốn, chỗ trú
 • màn che, lốt, mặt nạ ((nghĩa bóng))
  1. under the cover of religion: đội lốt tôn giáo, giả danh tôn giáo
 • bộ đồ ăn cho một người (ở bàn ăn)
 • (thương nghiệp) tiền bảo chứng
 • air cover
  1. lực lượng không quân yểm hộ (cho một cuộc hành quân)
 • to break cover
  1. ra khỏi nơi trú ẩn (thú rừng)
 • to read a book from cover to cover
  1. đọc một quyển sách từ đầu đến cuối
 • to take cover
  1. (quân sự) ẩn núp
 • dưới sự yểm trợ của
  1. under cover of the night: thừa lúc đêm tối
 • Động từ
 • che, phủ, bao phủ, bao trùm, bao bọc
  1. to cover a wall with paper: dán giấy phủ lên tường
  2. to cover one's face with one's hands: lấy tay che mặt
  3. to cover someone with disgrace: (nghĩa bóng) ghẻ lạnh ai, bỏ rơi ai
  4. to cover oneself with glory: được vẻ vang
 • mặc quần áo, đội mũ
  1. cover yourself up, it's cold today: hôm nay trời lạnh đấy mắc quần áo ấm vào
  2. to stand covered; to remain covered: cứ đội mũ, cứ để nguyên mũ trên đầu, không bỏ ra
 • (quân sự) che chở, bảo vệ, yểm hộ; khống chế, kiểm soát
  1. to cover the retreat: yểm hộ cuộc rút lui
  2. to cover an area: khống chế cả một vùng (pháo đài, ổ pháo...), kiểm soát cả một vùng
 • giấu, che giấu, che đậy
  1. to cover one's confusion: che dấu sự bối rối
  2. to cover one's tracks: làm mất dấu vết
 • bao gồm, bao hàm, gồm
  1. the definition does not cover all the meanings of the word: định nghĩa đó không bao hàm được tất cả ý của từ
  2. the book covers the whole subject: cuốn sách bao hàm toàn bộ vấn đề
 • trải ra
  1. the city covers ten square miles: thành phố trải ra trên mười dặm vuông
 • đi được
  1. to cover sixty kilometres in three hours: đi được sáu kilômét trong ba tiếng đồng hồ
 • đủ để bù đắp lại được, đủ để trả
  1. this must be enough to cover your expenses: số tiền này ắt là đủ để trả các khoản chi tiêu của anh
  2. to cover a loss: đủ để bù đắp lại chỗ mất mát
 • nhằm, chĩa vào (ai)
  1. to cover someone with a revolver: chĩa súng lục vào ai
 • ấp (trứng)
 • (động vật học) phủ (cái), nhảy (cái)
 • theo dõi (dự) để điện tin tức về nhà báo
  1. to cover a conference: theo dõi (dự) một hội nghị với tư cách là phóng viên
 • bảo hiểm
  1. a covered house: một toà nhà có bảo hiểm
 • to cover in
  1. che phủ, phủ kín
 • phủ đầy đất, lấp đất (một nấm mồ...)
 • to cover up
  1. bọc kỹ, bọc kín
 • giấu giếm, che đậy
 • bao phủ

Những từ liên quan với COVER

dress, lid, blanket, mask, shelter, front, shroud, enclose, jacket, screen, roof, coat, envelope, canvas, protect