Deity | Nghĩa của từ deity trong tiếng Anh

/ˈdiːjəti/

  • Danh Từ
  • tính thần
  • vị thần
  • the Deity
    1. Chúa trời, Thượng đế

Những từ liên quan với DEITY

idol, Godhead
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày