did you take your medicine

 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Take this medicine
 • Dùng thuốc này
 • How do I take this medicine?
 • Thuốc này uống thế nào cô?
 • Please take the medicine according to the instruction
 • Ông uống thuốc theo chỉ dẫn nhé
 • This medicine will relieve your pain
 • Thuốc này sẽ làm giảm cơn đau của anh
 • (cửa hàng) Do you sell medicine?
 • Bạn có bán dược phẩm không?
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • This medicine is for external use only
 • Thuốc này chỉ dùng để bôi ngoài da thôi
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • You take after your father
 • Chị ấy rất giống bố chị ấy
 • Please take off your shoes
 • Làm ơn cởi giày ra
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • What did you do last night?
 • Tối qua bạn làm gì?
 • What did you do yesterday?
 • Hôm qua bạn làm gì?
 • What did you think?
 • Bạn đã nghĩ gì?
 • What school did you go to?
 • Bạn đã đi học trường nào?
 • What time did you get up?
 • Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?

Những từ liên quan với DID YOU TAKE YOUR MEDICINE