Nghĩa của cụm từ did your wife like california trong tiếng Anh

 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • Where does your wife work?
 • Vợ bạn làm việc ở đâu?
 • Give my regards to your wife.
 • Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến vợ anh.
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • I live in California
 • Tôi sống ở California
 • We're from California
 • Chúng tôi từ California
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • At what time did it happen?
 • Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
 • Did it snow yesterday?
 • Trời có tuyết hôm qua không?
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • What did you do last night?
 • Tối qua bạn làm gì?
 • What did you do yesterday?
 • Hôm qua bạn làm gì?
 • What did you think?
 • Bạn đã nghĩ gì?
 • What school did you go to?
 • Bạn đã đi học trường nào?
 • What time did you get up?
 • Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?
 • What time did you go to sleep?
 • Bạn đã đi ngủ lúc mấy giờ?

Những từ liên quan với DID YOUR WIFE LIKE CALIFORNIA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày