did your wife like california

 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • Where does your wife work?
 • Vợ bạn làm việc ở đâu?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • I live in California
 • Tôi sống ở California
 • We're from California
 • Chúng tôi từ California
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • At what time did it happen?
 • Việc đó xảy ra lúc mấy giờ?
 • Did it snow yesterday?
 • Trời có tuyết hôm qua không?
 • Did you get my email?
 • Bạn có nhận được email của tôi không?
 • Did you send me flowers?
 • Bạn đã gửi hoa cho tôi hả?
 • Excuse me, what did you say?
 • Xin lỗi, bạn nói gì?
 • What did you do last night?
 • Tối qua bạn làm gì?
 • What did you do yesterday?
 • Hôm qua bạn làm gì?
 • What did you think?
 • Bạn đã nghĩ gì?
 • What school did you go to?
 • Bạn đã đi học trường nào?
 • What time did you get up?
 • Bạn đã thức dậy lúc mấy giờ?

Những từ liên quan với DID YOUR WIFE LIKE CALIFORNIA