do you know where she is

 • Do you know where she is?
 • Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • How is she?
 • Cô ta thế nào?
 • She's an expert
 • Cô ta là chuyên gia
 • She's going with me tomorrow
 • Cô ta sẽ đi với tôi ngày mai
 • She's older than me
 • Cô ta lớn tuổi hơn tôi
 • She's pretty
 • Cô ta đẹp
 • Where is she from?
 • Cô ta từ đâu tới?
 • She’s an excellent tragic actress
 • Chị ấy là diễn viên bi kịch xuất sắc
 • She is probably one of the foremost plastic surgeons on the West Coast these days.
 • Cô ấy có lẽ là một trong những bác sĩ phẫu thuật tạo hình hàng đầu ở bờ biển phía Tây hiện nay.
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • Do you know how to cook?
 • Bạn có biết nấu ăn không?
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Do you know what this means?
 • Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
 • Do you know what this says?
 • Bạn có biết cái này nói gì không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Do you know where my glasses are?
 • Bạn có biết cặp kính của tôi ở đâu không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • How do you know?
 • Làm sao bạn biết?

Những từ liên quan với DO YOU KNOW WHERE SHE IS

is