Nghĩa của cụm từ do you like the book trong tiếng Anh

 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Hơn một tỉ người trên thế giới nói tiếng Trung Quốc.
 • He runs second.
 • Do you like the book?
 • Bạn có thích quyển sách này không?
 • I‘d like to book a ticket to Vietnam for tomorrow
 • Tôi muốn đặt 1 vé tới Việt Nam vào ngày mai.
 • I'd like to book a table, please.
 • Tôi muốn đặt bàn.
 • Is this your book?
 • Đây có phải là quyển sách của bạn không?
 • That's her book
 • Đó là quyển sách của cô ta
 • The book is behind the table
 • Quyển sách ở sau cái bàn
 • The book is in front of the table
 • Quyển sách ở trước cái bàn
 • The book is near the table
 • Quyển sách ở gần cái bàn
 • The book is next to the table
 • Quyển sách ở cạnh cái bàn
 • The book is on the table
 • Quyển sách ở trên cái bàn
 • The book is on top of the table
 • Quyển sách ở trên mặt bàn
 • The book is under the table
 • Quyển sách ở dưới cái bàn
 • There's a book under the table
 • Có một quyển sách dưới bàn
 • Whose book is that?
 • Đó là quyển sách của ai?
 • Can I book a return ticket in advance
 • Tôi có thể đặt trước 1 vé khứ hồi được không?
 • You look like you could do with a drink.
 • Anh cần uống chút rượu để làm điều đó.

Những từ liên quan với DO YOU LIKE THE BOOK

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày