do you like your boss

 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Please tell me how you would like to deposit your money?
 • Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?
 • You’re just like your mother
 • Bạn giống mẹ bạn quá.
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Is your house like this one?
 • Nhà của bạn có giống căn nhà này không?
 • I’d like to express my thanks for your participation.
 • Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn về sự hiện diện của ông.
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • When are you going to pick up your friend?
 • Khi nào bạn đón người bạn của bạn?
 • When was the last time you talked to your mother?
 • Bạn nói chuyện với mẹ bạn lần cuối khi nào?
 • Could you spell your name, please?
 • Ông có thể đánh vần tên mình được không?
 • To have this business concluded, you need to lower your price at least by 3%.
 • Để ký được hợp đồng này thì anh phải giảm giá ít nhất 3%.
 • I’m calling you about my scheduled visit to your office in Chicago early next month.
 • Tôi gọi đến về lịch trình thăm viếng công ty anh ở Chicago đầu tháng sau.
 • You take after your father
 • Chị ấy rất giống bố chị ấy
 • Do you like it here?
 • Bạn có thích nơi đây không?

Những từ liên quan với DO YOU LIKE YOUR BOSS