Nghĩa của cụm từ do you like your co workers trong tiếng Anh

 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Please tell me how you would like to deposit your money?
 • Vui lòng cho tôi biết ông muốn gửi tiền theo phương thức nào?
 • You’re just like your mother
 • Bạn giống mẹ bạn quá.
your, you, CO, do, like
 • What do you like doing in your free time?
 • Bạn thích làm gì lúc rảnh rỗi?
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Cut your coat according to your clothes.
 • Liệu cơm gắp mắm.
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Is your house like this one?
 • Nhà của bạn có giống căn nhà này không?
 • I’d like to express my thanks for your participation.
 • Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn về sự hiện diện của ông.
 • You look like you could do with a drink.
 • Anh cần uống chút rượu để làm điều đó.
 • You can choose as you like.
 • Chị có thể lựa chọn tùy ý.
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • When are you going to pick up your friend?
 • Khi nào bạn đón người bạn của bạn?
 • When was the last time you talked to your mother?
 • Bạn nói chuyện với mẹ bạn lần cuối khi nào?
 • Could you spell your name, please?
 • Ông có thể đánh vần tên mình được không?

Những từ liên quan với DO YOU LIKE YOUR CO WORKERS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày