Nghĩa của cụm từ do you take credit cards trong tiếng Anh

 • Do you take credit cards?
 • Bạn có nhận thẻ tín dụng không?
 • Sorry, we don't accept credit cards
 • Xin lỗi, chúng tôi không nhận thẻ tín dụng
 • I’d like to withdraw 3 million VND against this letter of credit
 • Tôi muốn rút 3 triệu đồng với thư tín dụng này
 • Your letter of credit is used up
 • Thư tín dụng của ông đã hết hạn sử dụng
 • The instructions on it tell you how to take it. Make sure you read them carefully
 • Tờ hướng dẫn sử dụng đã chỉ dẫn cách dùng. Ông cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng nhé
 • Are you going to take a plane or train?
 • Bạn sẽ đi máy bay hay tàu hỏa?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • I'll take you to the bus stop
 • Tôi sẽ đưa bạn tới trạm xe buýt
 • Will you take me home?
 • Làm ơn đưa tôi về nhà
 • Would you take a message please?
 • Bạn nhận giùm một tin nhắn được không?
 • Could you tell me the best sightseeing route to take?
 • Anh chỉ giúp tôi tuyến tham quan tốt nhất được không?
 • Which airline do you want to take
 • Bạn muốn đi theo hãng hàng không nào?
 • You take after your father
 • Chị ấy rất giống bố chị ấy
 • Can I take a message?
 • Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • How long does it take to get to Georgia?
 • Tới Georgia mất bao lâu?
 • How long will it take?
 • Sẽ mất bao lâu?
 • I still have to brush my teeth and take a shower
 • Tôi còn phải đánh răng và tắm
 • I'll take it
 • Tôi sẽ mua nó
 • I'll take that one also
 • Tôi cũng sẽ mua cái đó

Những từ liên quan với DO YOU TAKE CREDIT CARDS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày