Flick | Nghĩa của từ flick trong tiếng Anh

/ˈflɪk/

 • Danh Từ
 • cú đánh nhẹ, cái đập nhẹ, cái gõ nhẹ, cái giật, cái nảy, cái búng
 • tiếng tách tách
 • (từ lóng) phim chiếu bóng
 • (số nhiều) (từ lóng) buổi chiếu phim
 • Động từ
 • đánh nhẹ, vụt nhẹ, gõ nhẹ, búng
 • ((thường) + away, off) phủi (bụi...)
 • to flick out
  1. rút ra, kéo ra, nhổ lên

Những từ liên quan với FLICK

snap, hit, dab
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày