Nghĩa của cụm từ forget it trong tiếng Anh

  • Forget it
  • Quên đi
  • I forget
  • Tôi quên
  • I’ll never forget that woman.
  • Tôi sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đó.

Những từ liên quan với FORGET IT

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày