Nghĩa của cụm từ from here to there trong tiếng Anh

 • There's a restaurant over there, but I don't think it's very good
 • Có một nhà hàng ở đằng kia, nhưng tôi không nghĩ là nó ngon lắm
 • Are there any interesting attractions there?
 • Ở đó có thắng cảnh nào không?
 • From here to there
 • Từ đây đến đó
 • Is there a store near here?
 • Có cửa hàng gần đây không?
 • There are many people here
 • Ở đây có nhiều người
 • There's a restaurant near here
 • Có một nhà hàng gần đây
 • There are many well-known historic sites around here
 • Gần đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng
 • How many flights are there from here to Phu Quoc Island every week?
 • Mỗi tuần có mấy chuyến bay đến đảo Phú Quốc?
 • Hi there, my name is Terry. You’re new around here, huh?
 • Xin chào, tên tôi là Terry. Anh là người mới ở đây phải không?
 • Are there any landscapes here?
 • Ở đây có thắng cảnh nào không?
 • Are there any concerts?
 • Có buổi hòa nhạc nào không?
 • Can we sit over there?
 • Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • Hi, is Mrs. Smith there, please?
 • Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?
 • How do I get there?
 • Làm sao tôi tới đó?
 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • I haven't been there
 • Tôi đã không ở đó
 • I need this to get there by tomorrow
 • Tôi cần cái này tới đó ngày mai
 • Is there a movie theater nearby?
 • Có rạp chiếu phim gần đây không?
 • Is there a nightclub in town?
 • Có hộp đêm trong thị xã không?

Những từ liên quan với FROM HERE TO THERE

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày