goes

 • Danh Từ
 • sự đi
 • sức sống; nhiệt tình, sự hăng hái
  1. full of go: đầy sức sống; đầy nhiệt tình
 • sự thử (làm gì)
  1. to have a go something: thử cố gắng làm việc gì
 • lần, hơi, cú
  1. at one go: một lần, một hơi, một cú
  2. to succeed at the first go: làm lần đầu đã thành công ngay
  3. to blow out all the candles at one go: thổi một cái tắt hết các cây nến
 • khẩu phần, suất (đồ ăn); cốc, chén, hớp (rượu)
  1. to have another go: lấy thêm một suất ăn nữa, uống thêm một chén rượu nữa
 • (thông tục) việc khó xử, việc rắc rối
  1. what a go!: sao mà rắc rối thế!
 • (thông tục) sự thành công, sự thắng lợi
  1. to make a go of it: thành công (trong công việc gì...)
 • (thông tục) sự bận rộn, sự hoạt đông, sự tích cực
 • a near go
  1. sự suýt chết
 • all (quite) the go
  1. (thông tục) hợp thời trang
 • it's no go
  1. (thông tục) việc ấy không xong đâu; không làm ăn gì được
 • to be on the go
  1. bận rộn hoạt động
 • đang xuống dốc, đang suy
 • Động từ
 • đi, đi đến, đi tới
  1. to go to Saigon: đi Sàigòn
  2. to go on a journey: đi du lịch
  3. to go bathing: đi tắm
  4. to go shopping: đi mua hàng
 • thành, thành ra, hoá thành
  1. to go mad: phát điên, hoá điên
  2. to go to sea: trở thành thuỷ thủ
  3. to go on the stage: trở thành diễn viên
  4. to go on the streets: làm đĩ
  5. to go native: trở thành như người địa phương
  6. to go to the bar: trở thành luật sư
 • trôi qua, trôi đi (thời gian)
  1. how quickly time goes!: sao mà thời gian trôi nhanh thế!
 • chết, tiêu tan, chấm dứt, mất hết, yếu đi
  1. all hope is gone: mọi hy vọng đều tiêu tan
  2. my sight is going: mắt tôi yếu đi
 • bắt đầu (làm gì...)
  1. one, two, three go!: một, hai, ba bắt đầu một, hai, ba chạy! (chạy thi)
  2. here goes!: nào bắt đầu nhé!
 • chạy (máy móc)
  1. does your watch go well?: đồng hồ của anh chạy có tốt không?
  2. the machine goes by electricity: máy chạy bằng điện
  3. to set an engine going: cho máy chạy
 • điểm đánh (đồng hồ, chuông, kẻng); nổ (súng, pháo...)
  1. the clock has just gone three: đồng hồ vừa điểm ba giờ
 • ở vào tình trạng, sống trong tình trạng...
  1. to go hungry: sống đói khổ
  2. to go with young: có chửa (súc vật)
  3. to be going with child: có mang (người)
  4. to be six month gone with child: đã có mang sáu tháng
 • làm theo, hành động theo, hành động phù hợp với, xét theo
  1. to go on appearances: xét bề ngoài, xét hình thức
  2. to go by certain principles: hành động theo một số nguyên tắc nhất định
  3. to go with the tide (tomes): làm như mọi người, theo thời
 • đổ, sụp, gãy, vỡ nợ, phá sản
  1. the bridge might go under such a weight: nặng thế cầu có thể gãy
  2. bank goes: ngân hàng vỡ nợ
 • diễn ra, xảy ra, tiếp diễn, tiến hành, diễn biến; kết quả
  1. how does the affair go?: công việc tiến hành ra sao?
  2. the play went well: vở kịch thành công tốt đẹp
 • đang lưu hành (tiền bạc)
 • đặt để, kê; để vừa vào, vừa với, có chỗ, đủ chỗ
  1. where is this table to go?: kê cả cái bàn này vào đâu?
  2. your clothes can't go into this small suitcase: áo quần của anh không để vừa vào chiếc va li nhỏ này đâu
  3. six into twelve goes twice: mười hai chia cho sáu vừa đúng được hai
 • hợp với, xứng với, thích hợp với
  1. red goes well with brown: màu đỏ rất hợp với màu nâu
 • nói năng, cư xử, làm đến mức là
  1. to have gone too for: đã đi quá xa rồi, đã nói quá rồi
  2. to go so far so to say...: nói đến mức là...
  3. what he say true as for as it goes: trong chừng mức nào đó thì điều anh nói là đúng
 • trả (giá...); tiêu vào (tiền...); bán
  1. to go as for as 100 đ: đã trả tới 100 đồng
  2. all her pocket-money goes in books: có bao nhiêu tiền tiêu vặt là cô ta mua sách hết
  3. to go cheap: bán rẻ
  4. this goes for one shilling: cái này giá một silinh
 • thuộc về
  1. the house went to the elder son: cái nhà thuộc về người con lớn
  2. the price went to the winner: giải thưởng thuộc về phần người thắng
 • được biết, được thừa nhận; truyền đi, nói, truyền miệng
  1. as the story goes: như người ta nói, có chuyện rằng
  2. it goes without saying: khỏi phải nói, tất nhiên là có, cố nhiên là
 • hợp nhịp điệu; phổ theo (thơ, nhạc...)
  1. to go to the tune of...: phổ theo điệu...
 • (đánh bài) đi, đánh, ra (quân bài), đặt (tiền)
  1. to go "two spades": đánh quân bài "hai bích"
 • to be going to
  1. sắp sửa; có ý định

Những từ liên quan với GOES

serve, develop, lead, continue, leave, range, move, run, progress, make, flee, proceed, extend, score, retire