good afternoon

 • Good afternoon
 • Chào (buổi chiều)
 • At 3 o'clock in the afternoon.
 • Lúc 3 giờ chiều
 • I was hoping you would cover for me at the strategy meeting this afternoon.
 • Tôi hi vọng anh có thể thay thế tôi ở cuộc họp bàn chiến lược chiều nay.
 • I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
 • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • Good idea
 • Ý kiến hay
 • Good Luck
 • Chúc may mắn
 • Good morning
 • Chào (buổi sáng)
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • I feel good
 • Tôi cảm thấy khỏe
 • I think it tastes good
 • Tôi nghĩ nó ngon
 • I think it's very good
 • Tôi nghĩ nó rất tốt
 • I think those shoes are very good looking
 • Tôi nghĩ những chiếc giày đó rất đẹp
 • I'm good, and you?
 • Tôi khỏe, còn bạn?
 • I'm good
 • Tôi khỏe
 • My cell phone doesn't have good reception
 • Điện thoại di động của tôi không nhận tín hiệu tốt
 • That's a good school
 • Đó là một trường học tốt

Những từ liên quan với GOOD AFTERNOON