good evening sir

 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • It'll be cold this evening
 • Tối nay trời sẽ lạnh
 • Thank you sir
 • Cám ơn ông
 • Do you have a prescription, sir?
 • Ông có đơn thuốc không?
 • Is it possible to get tickets for tomorrow evening?
 • Vẫn có thể mua được vé cho tối mai chứ?
 • I‘ve made a tough decision, sir. Here is my resignation.
 • Tôi đã có 1 quyết định khó khăn thưa ông. Đây là đơn xin thôi việc của tôi.
 • Please show me your customs declaration, sir
 • Làm ơn cho tôi xem tờ khai hải quan của ông.
 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Good afternoon
 • Chào (buổi chiều)
 • Good idea
 • Ý kiến hay
 • Good Luck
 • Chúc may mắn
 • Good morning
 • Chào (buổi sáng)
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • I feel good
 • Tôi cảm thấy khỏe
 • I think it tastes good
 • Tôi nghĩ nó ngon
 • I think it's very good
 • Tôi nghĩ nó rất tốt

Những từ liên quan với GOOD EVENING SIR