Nghĩa của cụm từ good morning trong tiếng Anh

 • Good morning
 • Chào (buổi sáng)
 • Good morning. May I introduce myself? My name’s Peter King and I’m new here.
 • Chào buổi sáng. Tôi có thể tự giới thiệu một chút không? Tên tôi là Peter King và tôi là
 • Hello, East Corporation, good morning. May I help you?
 • Xin chào, đây là công ty Phương Đông, tôi có thể giúp gì cho ông?
 • Good morning! What do you have in stock?
 • Xin chào! Tiệm ông có bán gì?
 • At 7 o'clock in the morning.
 • Lúc 7 giờ sáng
 • Take it in the morning: two teaspoons a day
 • Ông uống vào buổi sáng : 2 thìa 1 ngày
 • I’d prefer to meet in the morning. I’m going to be out of the office most afternoons next week.
 • Tôi muốn gặp vào buổi sáng. Hầu như các buổi chiều tuần sau, tôi sẽ không có mặt ở văn phòng.
 • Hi, Jane. How are you doing this morning?
 • Chào Jane, sáng nay cô thấy thế nào?
 • It was cloudy in the morning
 • Trời nhiều mây vào buổi sáng
 • We have a snowstorm this morning
 • Chúng ta có một trận bão tuyết vào sáng nay
 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Good afternoon
 • Chào (buổi chiều)
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • Good idea
 • Ý kiến hay
 • Good Luck
 • Chúc may mắn
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • I feel good
 • Tôi cảm thấy khỏe
 • I think it tastes good
 • Tôi nghĩ nó ngon

Những từ liên quan với GOOD MORNING

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày