Haiku | Nghĩa của từ haiku trong tiếng Anh

/ˈhaɪˌku/

  • Danh Từ
  • bài thơ rất ngắn của người Nhật

Những từ liên quan với HAIKU

lyric, rhyme, limerick, song, rime, rune, poetry, epic, creation, sonnet, composition, quatrain
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày