have a good trip

 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • A round trip ticket.
 • Vé khứ hồi
 • How was the trip?
 • Chuyến đi thế nào?
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • Is this your first trip?
 • Đây là chuyến đi đầu tiên của anh à?
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • My cell phone doesn't have good reception
 • Điện thoại di động của tôi không nhận tín hiệu tốt
 • Did you have a good journer?
 • Chuyến đi của anh tốt đẹp chứ?
 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Good afternoon
 • Chào (buổi chiều)
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)
 • Good idea
 • Ý kiến hay
 • Good Luck
 • Chúc may mắn
 • Good morning
 • Chào (buổi sáng)
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • I feel good
 • Tôi cảm thấy khỏe
 • I think it tastes good
 • Tôi nghĩ nó ngon

Những từ liên quan với HAVE A GOOD TRIP