have you done this before

 • Have you done this before?
 • Bạn đã làm việc này trước đây chưa?
 • I've never done that
 • Tôi chưa bao giờ làm việc đó
 • Where did you work before you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đâu trước khi bạn làm việc ở đây?
 • I've never seen that before
 • Tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây
 • Do not eat for half an hour before or after taking this medince
 • Đừng ăn gì trong khoảng 30 phút trước và sau khi uống thuốc nhé
 • Take it before going to bed
 • Phải uống trước khi đi ngủ nhé
 • Take before eating
 • Uống trước khi đi ăn nhé
 • Do you have a boyfriend?
 • Bạn có bạn trai không?
 • Do you have a girlfriend?
 • Bạn có bạn gái không?
 • Do you have a pencil?
 • Bạn có bút chì không?
 • Do you have a problem?
 • Bạn có vấn đề à?
 • Do you have a swimming pool?
 • Bạn có hồ bơi không?
 • Do you have an appointment?
 • Bạn có hẹn không?
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • Do you have any children?
 • Bạn có con không?
 • Do you have any coffee?
 • Bạn có cà phê không?
 • Do you have any money?
 • Bạn có tiền không?
 • Do you have any vacancies?
 • Bạn có chỗ trống không?
 • Do you have anything cheaper?
 • Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
 • Do you have enough money?
 • Bạn có đủ tiền không?

Những từ liên quan với HAVE YOU DONE THIS BEFORE