he has a nice car

 • He has a nice car
 • Anh ta có một chiếc xe đẹp
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • You have a very nice car
 • Bạn có một chiếc xe rất đẹp
 • My car was hit by another car
 • Xe tôi bị xe khác đụng
he, has, car, a, nice
 • That car is similar to my car
 • Chiếc xe đó giống xe của tôi
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • He said this is a nice place
 • Anh ta nói đây là một nơi đẹp
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • My father has been there
 • Bố tôi đã ở đó
 • My watch has been stolen
 • Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp
 • Nice to meet you
 • Rất vui được gặp bạn
 • Your house is very nice
 • Nhà của bạn rất đẹp
 • You're very nice
 • Bạn rất dễ thương
 • Our store has a special department to handle customer complaints.
 • Cửa hàng chúng tôi có một bộ phận chuyên giải quyết những khiếu nại của khách hàng.
 • The pamphlet has the information about our after – sale service.
 • Cuốn sách nhỏ này có đầy đủ thông tin về dịch vụ hậu mãi của chúng tôi.
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • I'd like to rent a car
 • Tôi muốn thuê xe hơi
 • It takes 2 hours by car
 • Mất 2 tiếng đi bằng xe
 • My car isn't working
 • Xe tôi không chạy

Những từ liên quan với HE HAS A NICE CAR