he never gives me anything

 • He never gives me anything
 • Anh ta không bao giờ cho tôi cái gì
 • Never say never
 • Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • I've never done that
 • Tôi chưa bao giờ làm việc đó
 • I've never seen that before
 • Tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây
 • Never mind
 • Đừng bận tâm
 • Now or never
 • Bây giờ hoặc không bao giờ
 • To buy it will never make you regret
 • Chị mua hàng này sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu
 • Anything else?
 • Còn gì nữa không?
 • Are you allergic to anything?
 • Bạn có dị ứng với thứ gì không?
 • Do you have anything cheaper?
 • Bạn có thứ gì rẻ hơn không?
 • Do you need anything else?
 • Bạn còn cần gì nữa không?
 • Do you need anything?
 • Bạn có cần gì không?
 • Is there anything cheaper?
 • Có thứ gì rẻ hơn không?
 • Place money over and above anything else
 • xem đồng tiền trên hết mọi thứ
 • I’m not going to do anything to hurt you
 • Tôi không làm anh đau đầu
 • Do you have anything in the front rows?
 • Anh có vé ngồi ở những hàng ghế trước không?
 • Would you like anything else
 • Bạn có muốn mua thêm gì nữa không?
 • Do you have anything to declare
 • Ông có hàng gì cần khai báo không?

Những từ liên quan với HE NEVER GIVES ME ANYTHING