heavy

/ˈhɛvi/

 • Tính từ
 • nặng, nặng nề ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  1. a heavy burden: gánh nặng
  2. a heavy task: công việc nặng nề
  3. a heavy wound: vết thương nặng
  4. a heavy sleep: giấc ngủ nặng nề
  5. a heavy drinker: người nghiện rượu nặng
  6. heavy losses: thiệt hại nặng
 • (+ with) chất nặng, chứa đầy, nặng trĩu
  1. cart-with goods: xe bò chất nặng hàng hoá
  2. air-wirth the scent of roses: không khí ngát hương hoa hồng
 • nặng, khó tiêu (thức ăn)
 • (quân sự) nặng trọng
  1. heavy guns (artillery): trọng pháo, súng lớn
  2. heavy metal: trọng pháo, súng lớn; (nghĩa bóng) địch thủ đáng gờm, địch thủ ghê gớm
 • nhiều, bội, rậm rạp
  1. heavy crop: vụ mùa bội thu
  2. heavy foliage: cành lá rậm rạp
 • lớn, to, dữ dội, kịch liệt
  1. heavy storm: bão lớn
  2. heavy rain: mưa to, mưa như trút nước
  3. heavy sea: biển động dữ dội
 • chắc, bì bì, không xốp, không nở (bột bánh...)
 • chán ngắt, buồn tẻ, không hấp dẫn (tác phẩm văn học nghệ thuật)
 • âm u, u ám, ảm đạm
  1. heavy sky: bầu trời âm u
 • lấy lội khó đi (đường sá...)
 • tối dạ, chậm hiểu, đần độn (người)
 • trông nặng trình trịch, vụng về khó coi, thô
 • đau buồn, đau đớn, bi thảm, chán nản, thất vọng
  1. heavy news: tin buồn
  2. a heavy heart: lòng nặng trĩu đau buồn
  3. a heavy fate: số phận đáng buồn, số phận bi thảm
 • buồn ngủ
  1. to be heavy with sleep: buồn ngủ rũ ra
 • (sân khấu) nghiêm nghị, khắc khổ
  1. to play the part of a heavy father: đóng vai một ông bố nghiêm nghị khắc khổ
 • (hoá học) đặc, khó bay hơi
  1. heavy oil: dầu đặc
 • to be heavy on (in) hand
  1. khó cầm cương (ngựa)
 • (nghĩa bóng) khó làm vui, khoa làm cho khuây khoả (người)
 • heavy swell
  1. (thông tục) người lên khung để tỏ vẻ ta đây quan trọng
 • Trạng Từ
 • nặng, nặng nề
  1. to lie heavy on...: đè nặng lên...
 • chậm chạp
  1. time hangs heavy: thời gian trôi đi chậm chạp
 • Danh Từ
 • đội cận vệ Rồng
 • (số nhiều) (the Heavies) trọng pháo
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) võ sĩ hạng nặng, đồ vật hạng nặng; người nặng trên trung bình
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vai nghiêm nghị khắc khổ (trên sân khấu)