Hellion | Nghĩa của từ hellion trong tiếng Anh

/ˈhɛljən/

  • Danh Từ
  • người khó chịu; người hay quấy rầy
  • đứa trẻ tinh nghịch

Những từ liên quan với HELLION

evildoer, agitator, rowdy, demon, firebrand
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày