heres your order

 • Here's your order
 • Đây là món hàng bạn đặt
 • Out of order
 • Hư, hỏng
 • Can I have this money order cashed, please?
 • Tôi có thể rút tiền bằng phiếu này không?
 • May I have a money order?
 • Cho tôi 1 phiếu gửi tiền
 • Please sign this order
 • Vui lòng ký tên vào phiếu này ạ
 • To be honest, I’ve got a better order.
 • Thật lòng mà nói tôi có 1 đề nghị tốt hơn.
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • How are your parents?
 • Bố mẹ bạn khỏe không?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • I don't understand what your saying
 • Tôi không hiểu bạn nói gì

Những từ liên quan với HERES YOUR ORDER