hes coming soon

 • He's coming soon
 • Anh ta sắp tới
 • As soon as possible.
 • Càng sớm càng tốt
 • I'll talk to you soon
 • Tôi sẽ sớm nói chuyện với bạn
 • We’ll soon give you a satisfactory replay.
 • Chúng tôi sẽ sớm cho ông một câu trả lời thỏa đáng.
 • The rain will be rain soon over
 • Mưa sẽ sớm tạnh.
 • Are they coming this evening?
 • Tối nay họ có tới không?
 • Are you coming this evening?
 • Tối nay bạn tới không?
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • I'm coming right now
 • Tôi tới ngay
 • I'm coming to pick you up
 • Tôi đang tới đón bạn
 • Is anyone else coming?
 • Còn ai khác tới không?
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • Someone is coming
 • Có người đang tới
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • When are they coming?
 • Khi nào họ tới?
 • When are you coming back?
 • Khi nào bạn trở lại?

Những từ liên quan với HES COMING SOON