Nghĩa của cụm từ hes never been to america trong tiếng Anh

 • He's never been to America
 • Anh ta chưa từng tới Mỹ
 • Never say never
 • Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • He never gives me anything
 • Anh ta không bao giờ cho tôi cái gì
 • I'd like to send this to America
 • Tôi muốn gửi cái này đi Mỹ
 • I'm from America
 • Tôi từ Mỹ tới
 • I'm going to America next year
 • Tôi sẽ đi Mỹ năm tới
 • I've never done that
 • Tôi chưa bao giờ làm việc đó
 • I've never seen that before
 • Tôi chưa bao giờ thấy cái đó trước đây
 • Never mind
 • Đừng bận tâm
 • Our children are in America
 • Các con tôi ở Mỹ
 • Now or never
 • Bây giờ hoặc không bao giờ
 • He is one of the greatest actors in America
 • Anh ấy là 1 torng những diễn viên nam xuất sắc nhất của Mỹ
 • To buy it will never make you regret
 • Chị mua hàng này sẽ không bao giờ phải hối tiếc đâu
 • I’ll be in America for tow weeks
 • Tôi sẽ ở Mỹ khoảng 2 tuần.
 • I’ll never forget that woman.
 • Tôi sẽ không bao giờ quên người phụ nữ đó.
 • I have never done this before.
 • Trước đây tôi chưa từng làm công việc này.
 • Here we are in America.
 • Chúng ta đang có mặt tại Mỹ.
 • My fiancée is from America.
 • Hôn thê của tôi quê ở Mỹ.
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?

Những từ liên quan với HES NEVER BEEN TO AMERICA

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày