his room is very small

 • His room is very small
 • Phòng anh ta rất nhỏ
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
 • His family is coming tomorrow
 • Gia đình anh ta sẽ tới vào ngày mai
 • His son
 • Con trai anh ta
 • The total investment in his project is ....
 • tổng vốn đầu tư trong dự án này là ....
 • He sprained his ankle when he fell
 • Anh ta bị bong gân ở chỗ mắt cá nhân do bị ngã
 • He scalded his tongue on the hot coffee
 • Anh ấy bị bỏng lưỡi vì uống cà phê nóng
 • I'd like a non-smoking room
 • Tôi muốn một phòng không hút thuốc
 • I'd like a room with two beds please
 • Tôi muốn một phòng với 2 giường, xin vui lòng
 • I'd like a room
 • Tôi muốn một phòng
 • I'd like a single room
 • Tôi muốn một phòng đơn
 • I'm cleaning my room
 • Tôi đang lau chùi phòng
 • Is there air conditioning in the room?
 • Trong phòng có điều hòa không khí không?
 • This room is a mess
 • Căn phòng rất bừa bộn
 • What's the room rate?
 • Giá phòng bao nhiêu?
 • Where’s the fitting room?
 • Phòng thay đồ ở đâu?
 • I’m afraid there is no room for any reduction in price.
 • Tôi e rằng không thể giảm giá được nữa.
 • He likes it very much
 • Anh ta thích nó lắm
 • He's a very good student
 • Anh ta là một học viên tốt
 • He's very annoying
 • Anh ta quấy rối quá

Những từ liên quan với HIS ROOM IS VERY SMALL