how are your parents

 • How are your parents?
 • Bố mẹ bạn khỏe không?
 • What do your parents do for work?
 • Bố mẹ bạn làm nghề gì?
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây
 • Here's your order
 • Đây là món hàng bạn đặt
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • I don't understand what your saying
 • Tôi không hiểu bạn nói gì
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • Is this your book?
 • Đây có phải là quyển sách của bạn không?
 • Is your father home?
 • Bố của bạn có ở nhà không?
 • Is your house like this one?
 • Nhà của bạn có giống căn nhà này không?

Những từ liên quan với HOW ARE YOUR PARENTS