how do i use this

 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • How do I use this?
 • Tôi dùng cái này như thế nào?
 • I don't know how to use it
 • Tôi không biết cách dùng nó
 • I'd like to use the internet
 • Tôi muốn dùng internet
this, use, I, do, how
 • Make best use of
 • tận dụng tối đa
 • This medicine is for external use only
 • Thuốc này chỉ dùng để bôi ngoài da thôi
 • I think I must be allergic to this kind of soap. Whenever I use it, it really dries my skin out
 • Tôi nghĩ chắc là tôi dị ứng với loại xà phòng này. Cứ khi nào tôi dùng nó, da tôi lại bị khô

Những từ liên quan với HOW DO I USE THIS