Nghĩa của cụm từ how do i use this trong tiếng Anh

  • Can I use your phone?
  • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
  • How do I use this?
  • Tôi dùng cái này như thế nào?
  • I don't know how to use it
  • Tôi không biết cách dùng nó
  • I'd like to use the internet
  • Tôi muốn dùng internet
this, use, I, do, how

Những từ liên quan với HOW DO I USE THIS

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày