how is she

 • Do you know where she is?
 • Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
 • How is she?
 • Cô ta thế nào?
 • She wants to know when you're coming
 • Cô ta muốn biết khi nào bạn tới
 • She's an expert
 • Cô ta là chuyên gia
she, how, is
 • She's going with me tomorrow
 • Cô ta sẽ đi với tôi ngày mai
 • She's older than me
 • Cô ta lớn tuổi hơn tôi
 • She's pretty
 • Cô ta đẹp
 • Where is she from?
 • Cô ta từ đâu tới?
 • She’s an excellent tragic actress
 • Chị ấy là diễn viên bi kịch xuất sắc
 • She is probably one of the foremost plastic surgeons on the West Coast these days.
 • Cô ấy có lẽ là một trong những bác sĩ phẫu thuật tạo hình hàng đầu ở bờ biển phía Tây hiện nay.

Những từ liên quan với HOW IS SHE