Nghĩa của cụm từ how long are you going to stay in california trong tiếng Anh

 • How long are you going to stay in California?
 • Bạn sẽ ở California bao lâu?
 • How long are you going to stay?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • I live in California
 • Tôi sống ở California
 • We're from California
 • Chúng tôi từ California
 • Stay in touch
 • Giữ liên lạc
 • I'd prefer to stay in this.
 • Tôi muốn đề cập đến chuyện này.
 • Given the choice, I'd rather stay in.
 • Cho tôi chọn thì tôi sẽ chọn.
 • Hi, Tim. How are you? I haven’t seen you for a long time.
 • Chào Tim, anh khỏe không? Lâu quá không gặp.
 • Have you been waiting long?
 • Bạn đợi đã lâu chưa?
 • How long have you been here?
 • Bạn đã ở đây bao lâu?
 • How long have you been in America?
 • Bạn đã ở Mỹ bao lâu?
 • How long have you lived here?
 • Bạn đã sống ở đây bao lâu?
 • How long have you worked here?
 • Bạn đã làm việc ở đây bao lâu?
 • How long will you be staying?
 • Bạn sẽ ở bao lâu?
 • How long will you be staying in Canada?
 • Bạn sẽ ở Canada bao lâu?
 • How long have you been married?
 • Anh lập gia đình được bao lâu rồi?
 • How long did you do this job?
 • Anh làm nghề đó bao lâu?
 • A long time ago.
 • Cách nay đã lâu

Những từ liên quan với HOW LONG ARE YOU GOING TO STAY IN CALIFORNIA

IN, going, how, are
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày