Nghĩa của cụm từ how many people are there in new york trong tiếng Anh

 • How many people are there in New York?
 • Ở New York có bao nhiêu người?
 • Last New Year's Eve, we were in New York.
 • Chúng tôi ở New York vào đêm giao thừa vừa rồi.
 • There are many people here
 • Ở đây có nhiều người
 • How many people are there in your family?
 • Gia đình bạn có mấy người?
 • Does this road go to New York?
 • Con đường này có tới New York không?
 • He works at a computer company in New York
 • Anh ta làm việc tại một công ty máy tính ở New York
 • Is this the bus to New York?
 • Đây có phải là chuyến xe buýt đi New York không?
 • One ticket to New York please
 • Xin cho một vé đi New York
 • What’s the postage on this parcel to New York, please?
 • Cho hỏi gửi bưu điện tới New York mất bao nhiêu cước phí?
 • How many people do you have in your family?
 • Bạn có bao nhiêu người trong gia đình?
 • How many people?
 • Bao nhiêu người (nhà hàng)?
 • There are nine people in my family
 • Gia đình tôi có chín người.
 • There are five people in my family.
 • Gia đình tôi có 5 người.
 • Hi there, my name is Terry. You’re new around here, huh?
 • Xin chào, tên tôi là Terry. Anh là người mới ở đây phải không?
 • Is there anything new in the theatre?
 • Ngoài rạp có phim gì mới không?
 • There are many well-known historic sites around here
 • Gần đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng
 • How many flights are there from here to Phu Quoc Island every week?
 • Mỗi tuần có mấy chuyến bay đến đảo Phú Quốc?
 • How many museums are there in Saigon?
 • Có bao nhiêu viện bảo tàng ở Sài Gòn?
 • What do people usually do in the summer in Los Angeles?
 • Người ta thường làm gì vào mùa hè ở Los Angeles?
 • More than one billion people in the world speak
 • Chinese.

Những từ liên quan với HOW MANY PEOPLE ARE THERE IN NEW YORK

many, are, new
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày