how much are these earrings

 • How much are these earrings?
 • Đôi bông tai này giá bao nhiêu?
 • These books are ours
 • Những quyển sách này của chúng tôi
 • What do you think of these shoes?
 • Bạn nghĩ gì về những chiếc giày này?
 • Try these tables. Take 2 every 3 hours
 • Anh thử uống thuốc này đi. 3 tiếng uống 1 lần, mỗi lần 2 viên
 • She is probably one of the foremost plastic surgeons on the West Coast these days.
 • Cô ấy có lẽ là một trong những bác sĩ phẫu thuật tạo hình hàng đầu ở bờ biển phía Tây hiện nay.
 • I like these shoes
 • Tôi thích đôi giày này.
 • Do these buses run to the center of the town?
 • Những chuyến xe buýt này có chạy đến trung tâm thành phố không?
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • He likes it very much
 • Anh ta thích nó lắm
 • How much altogether?
 • Tất cả bao nhiêu?
 • How much do I owe you?
 • Tôi nợ bạn bao nhiêu?
 • How much does it cost per day?
 • Giá bao nhiêu một ngày?
 • How much does this cost?
 • Nó giá bao nhiêu?
 • How much is it to go to Miami?
 • Tới Miami giá bao nhiêu?
 • How much is it?
 • Nó giá bao nhiêu?
 • How much is that?
 • Cái đó giá bao nhiêu?
 • How much is this?
 • Cái này giá bao nhiêu?
 • How much money do you have?
 • Bạn có bao nhiêu tiền?
 • How much money do you make?
 • Bạn kiếm bao nhiêu tiền?
 • How much will it cost?
 • Sẽ tốn bao nhiêu?

Những từ liên quan với HOW MUCH ARE THESE EARRINGS