how much does it cost per day

 • How much does it cost per day?
 • Giá bao nhiêu một ngày?
 • How much is the guide fee per day?
 • Tiền thuê hướng dẫn mỗi ngày hết bao nhiêu?
 • How much does this cost?
 • Nó giá bao nhiêu?
 • They charge 26 dollars per day
 • Họ tính 26 đô một ngày
 • How much will it cost?
 • Sẽ tốn bao nhiêu?
 • It costs 20 dollars per hour
 • Giá 20 đô một giờ
 • What's the charge per night (hotel)?
 • Giá bao nhiêu một đêm (Khách sạn)?
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • That’s almost cost price, but we could lower if you want to make a big purchase.
 • Đó gần như là giá vốn rồi, nhưng chúng tôi vẫn có thể giảm giá nếu ông đặt mua số lượng nhiều.
 • All day.
 • Suốt ngày
 • The whole day
 • Cả ngày
 • What day are they coming over?
 • Ngày nào họ sẽ tới?
 • What day of the week is it?
 • Hôm nay là thứ mấy?
 • Take it in the morning: two teaspoons a day
 • Ông uống vào buổi sáng : 2 thìa 1 ngày
 • I got a splinter the other day
 • Gần đây, tôi thấy mệt mỏi rã rời
 • Some day you must go there for sightseeing
 • Khi nào rảnh anh nên tới đó tham quan
 • How do you get to work every day?
 • Mỗi ngày anh đi làm bằng phương tiện gì?
 • It’s not easy commuting every day, we should cut him some slack.
 • Phải đi lại mỗi ngày như vậy thật không dễ, chúng ta nên thoải mái với anh ấy một chút.
 • What a stuffy hot day!
 • Trời rất nóng. Hôm nay thật là ngột ngạt!
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?

Những từ liên quan với HOW MUCH DOES IT COST PER DAY

day, does