Nghĩa của cụm từ how was the trip trong tiếng Anh

 • Anh có phiền nếu tôi ngồi đây không? Anh có thích loại tiệc thế này không?
 • Could you introduce me to Miss White?
 • Anh có thể giới thiệu tôi với cô White không?
 • I’m happy to host this dinner party in honor of our friends.
 • Mọi chuyện thế nào rồi?
 • How are you doing?
 • Hơn một tỉ người trên thế giới nói tiếng Trung Quốc.
 • He runs second.
 • A round trip ticket.
 • Vé khứ hồi
 • Have a good trip
 • Chúc một chuyến đi tốt đẹp
 • How was the trip?
 • Chuyến đi thế nào?
 • I hope you and your wife have a nice trip
 • Tôi hy vọng bạn và vợ bạn có một chuyến đi thú vị
 • One way or round trip?
 • Một chiều hay khứ hồi?
 • Is this your first trip?
 • Đây là chuyến đi đầu tiên của anh à?
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • Would you like one way or round-trip tickets?
 • Anh/chị muốn vé một chiều hay khứ hồi?

Những từ liên quan với HOW WAS THE TRIP

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày