i bought a shirt yesterday

 • I bought a shirt yesterday
 • Hôm qua tôi mua một cái áo sơ mi
 • If you bought it somewhere else, it would cost more than double
 • Nếu chị mua ở những nơi khác, giá còn đắt gấp đôi
 • Bring me my shirt please.
 • Làm ơn đưa giùm cái áo sơ mi của tôi
 • Where is my shirt?
 • Sơ mi của tôi đâu?
 • Did it snow yesterday?
 • Trời có tuyết hôm qua không?
 • They arrived yesterday
 • Họ tới ngày hôm qua
 • What did you do yesterday?
 • Hôm qua bạn làm gì?
 • How do you think about the trip you took yesterday?
 • Ông nghĩ thế nào về chuyến đi hôm qua?
 • I got a parcel arrival notice yesterday. Can I get it here?
 • Hôm qua tôi nhận được giấy báo lĩnh bưu phẩm. Tôi có thể nhận lại đây được không?

Những từ liên quan với I BOUGHT A SHIRT YESTERDAY