Nghĩa của cụm từ i dont know how to use it trong tiếng Anh

 • I don't know how to use it
 • Tôi không biết cách dùng nó
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • How do I use this?
 • Tôi dùng cái này như thế nào?
 • I'd like to use the internet
 • Tôi muốn dùng internet
to, use, I, it, how
 • Make best use of
 • tận dụng tối đa
 • This medicine is for external use only
 • Thuốc này chỉ dùng để bôi ngoài da thôi
 • I think I must be allergic to this kind of soap. Whenever I use it, it really dries my skin out
 • Tôi nghĩ chắc là tôi dị ứng với loại xà phòng này. Cứ khi nào tôi dùng nó, da tôi lại bị khô
 • I'd like something for daily use.
 • Tôi cần một vài món đồ dùng hằng ngày.
 • Do you know her?
 • Bạn có biết cô ta không?
 • Do you know how much it costs?
 • Bạn có biết nó giá bao nhiêu không?
 • Do you know how to cook?
 • Bạn có biết nấu ăn không?
 • Do you know how to get to the Marriott Hotel?
 • Bạn có biết đường tới khách sạn Marriott không?
 • Do you know what this means?
 • Bạn có biết cái này nghĩa là gì không?
 • Do you know what this says?
 • Bạn có biết cái này nói gì không?
 • Do you know where I can get a taxi?
 • Bạn có biết tôi có thể gọi tắc xi ở đâu không?
 • Do you know where my glasses are?
 • Bạn có biết cặp kính của tôi ở đâu không?
 • Do you know where she is?
 • Bạn có biết cô ấy ở đâu không?
 • Do you know where there's a store that sells towels?
 • Bạn có biết ở đâu có cửa hàng bán khăn tắm không?
 • How do you know?
 • Làm sao bạn biết?
 • I don't know
 • Tôi không biết

Những từ liên quan với I DONT KNOW HOW TO USE IT

know
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày