i dont speak very well

 • I don't speak English very well
 • Tôi không nói tiếng Anh giỏi lắm
 • I don't speak very well
 • Tôi không nói giỏi lắm
 • You speak English very well
 • Bạn nói tiếng Anh rất giỏi
 • I'm very well, thank you
 • Tôi khỏe, cám ơn
 • Your children are very well behaved
 • Các con của bạn rất ngoan
 • I don't feel well
 • Tôi không cảm thấy khỏe
 • Well then
 • Vậy thì
 • You don’t look too well.
 • Trông anh không được khỏe.
 • There are many well-known historic sites around here
 • Gần đây có rất nhiều di tích lịch sử nổi tiếng
 • This is good as well as cheap
 • Hàng này vừa rẻ, chất lượng lại rất tốt
 • Well, that was a great meal.
 • Chà, thật là một bữa ăn tuyệt vời.
 • Well, the train shouldn’t be late.
 • Chà, đi xe lửa thì không thể trễ được.
 • To eat well and can dress beautifully
 • Ăn trắng mặc trơn
 • Can you speak louder please?
 • Bạn có thể nói lớn hơn được không?
 • Do you speak English?
 • Bạn có nói tiếng Anh không?
 • Does anyone here speak English?
 • Có ai ở đây nói tiếng Anh không?
 • How many languages do you speak?
 • Bạn nói bao nhiêu ngôn ngữ?
 • I speak a little English
 • Tôi nói một chút tiếng Anh
 • I speak two languages
 • Tôi nói 2 thứ tiếng
 • I'd like to speak to Mr
 • Tôi muốn nói chuyện với ông Smith

Những từ liên quan với I DONT SPEAK VERY WELL