Nghĩa của cụm từ i dont understand what your saying trong tiếng Anh

 • I don't understand what your saying
 • Tôi không hiểu bạn nói gì
 • What you're saying is libelous.
 • Bạn đang nói điều không hay đấy.
 • Do you know what I’m saying?
 • Bạn có hiểu tôi đang nói gì không?
 • Do you understand?
 • Bạn có hiểu không?
 • I don't understand
 • Tôi không hiểu
 • I understand now
 • Bây giờ tôi hiểu
 • I understand
 • Tôi hiểu
 • I understand.
 • Tôi hiểu.
 • I take some blood from your arm. Roll up your sleeves, please
 • Tôi phải lấy máu cho anh. Anh vui lòng xắn tay áo lên nhé
 • Get your head out of your ass!
 • Đừng có giả vờ khờ khạo!
 • Cut your coat according to your clothes.
 • Liệu cơm gắp mắm.
 • Are your children with you?
 • Con của bạn có đi với bạn không?
 • Can I see your passport please?
 • Làm ơn cho xem thông hành của bạn
 • Can I use your phone?
 • Tôi có thể sử dụng điện thoại của bạn không?
 • Did you take your medicine?
 • Bạn đã uống thuốc chưa?
 • Did your wife like California?
 • Vợ của bạn có thích California không?
 • Do you like your boss?
 • Bạn có thích sếp của bạn không?
 • Do you like your co-workers?
 • Bạn có thích bạn đồng nghiệp của bạn không?
 • Has your brother been to California?
 • Anh (em trai) của bạn đã từng tới California chưa?
 • Here is your salad
 • Rau của bạn đây

Những từ liên quan với I DONT UNDERSTAND WHAT YOUR SAYING

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày