Nghĩa của cụm từ i feel good trong tiếng Anh

 • I feel good
 • Tôi cảm thấy khỏe
 • I don’t feel that it’s such a good idea.
 • Tôi không thấy đó là một ý tưởng hay.
 • Do you feel better?
 • Bạn có cảm thấy khỏe hơn không?
 • I don't feel well
 • Tôi không cảm thấy khỏe
I, good, feel
 • Let me feel your pulse
 • Để tôi bắt mạch cho anh
 • I feel absolutely awful. My temperature is 40o and I’ve got a headache and a runny nose.
 • Tôi thấy vô cùng khủng khiếp. Tôi bị sốt tới 40o, đầu đau như búa bổ và nước mũi ròng ròng
 • I still feel sick now and I’ve got terrible stomach-ache
 • Đến giờ tôi vẫn thấy mệt vì tôi vừa bị đau dạ dày dữ dội
 • I feel dizzy and I’ve got no appetite
 • Tôi thấy chóng mặt và chẳng muốn ăn gì cả
 • How do you feel about that, Jane?
 • Cô cảm thấy thế nào về điều đó, Jane?
 • I feel blue.
 • Tôi thấy buồn.
 • I feel bored.
 • Tôi cảm thấy chán.
 • How do you feel about that?
 • Bạn cảm thấy việc đó như thế nào?
 • I feel that it’s the right thing to do.
 • Tôi cảm thấy làm vậy là đúng.
 • How do you feel?
 • Bạn cảm thấy thế nào?
 • I feel dizzy.
 • Tôi bị chóng mặt.
 • I feel like eating.
 • Tôi thấy thèm ăn.
 • Business is good.
 • Việc làm ăn tốt
 • Can you recommend a good restaurant?
 • Bạn có thể đề nghị một nhà hàng ngon không?
 • Good afternoon
 • Chào (buổi chiều)
 • Good evening sir
 • Chào ông (buổi tối)

Những từ liên quan với I FEEL GOOD

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày