Nghĩa của cụm từ i got in an accident trong tiếng Anh

 • I got in an accident
 • Tôi gặp tai nạn
 • The accident happened at the intersection
 • Tai nạn xảy ra tại giao lộ
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • It was not by accident that....
 • không phải tình cờ mà....
 • I had an accident.
 • Tôi gặp tai nạn.
 • I’ve got a bad cold and a sore throat. Can you give me something for it?
 • Tôi bị cảm lạnh và viêm họng. Chị có thể cho tôi thuốc gì để trị nó không?
 • I think I’ve got the flu
 • Tôi nghĩ là mình bị cúm rồi
 • I’ve got a bit of a hangover
 • Tôi thấy hơi khó chịu
 • I feel absolutely awful. My temperature is 40o and I’ve got a headache and a runny nose.
 • Tôi thấy vô cùng khủng khiếp. Tôi bị sốt tới 40o, đầu đau như búa bổ và nước mũi ròng ròng
 • I still feel sick now and I’ve got terrible stomach-ache
 • Đến giờ tôi vẫn thấy mệt vì tôi vừa bị đau dạ dày dữ dội
 • I’ve got a really bad toothache
 • Răng tôi vừa đau 1 trận dữ dội
 • I feel dizzy and I’ve got no appetite
 • Tôi thấy chóng mặt và chẳng muốn ăn gì cả
 • I got a splinter the other day
 • Gần đây, tôi thấy mệt mỏi rã rời
 • I got a parcel arrival notice yesterday. Can I get it here?
 • Hôm qua tôi nhận được giấy báo lĩnh bưu phẩm. Tôi có thể nhận lại đây được không?
 • I got a degree in Literature and took a course in typing.
 • Tôi có một văn bằng về văn học và đã học một khóa về đánh máy.
 • I’ve got two committee meetings back to back this afternoon.
 • Tôi có hai cuộc họp liên tiếp vào chiều nay.
 • In all, the trip got to take more than two hours.
 • Nhìn chung thì chuyến đi mất hơn 2 giờ đồng hồ.
 • To be honest, I’ve got a better order.
 • Thật lòng mà nói tôi có 1 đề nghị tốt hơn.
 • I got it
 • Tôi hiểu rồi.
 • Got a minute?
 • Có rảnh không?

Những từ liên quan với I GOT IN AN ACCIDENT

cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày