Nghĩa của cụm từ i have a question i want to ask you trong tiếng Anh

 • I have a question I want to ask you
 • Tôi có câu hỏi muốn hỏi bạn
 • I want to ask you a question
 • Tôi muốn hỏi bạn một câu hỏi
 • I don’t mean to intrude, but I want to ask a question.
 • Tôi không cố ý can thiệp vào nhưng tôi muốn hỏi một câu.
 • Can I ask you a question?
 • Tôi có thể hỏi anh một câu được không?
you, to, want, I, ask
 • Sorry to interrupt, but I have a question.
 • Xin lỗi vì phải cắt ngang, tôi có một câu hỏi.
 • out of question
 • Không thể được
 • That’s out of question.
 • Điều đó là không thể được.
 • Would you ask him to call me back please?
 • Làm ơn nói với anh ta gọi lại cho tôi
 • Would you ask him to come here?
 • Bạn có muốn gọi anh ta tới đây không?
 • Maybe you should ask her.
 • Có lẽ bạn nên đi hỏi cô ấy.
 • Could you ask him to call me?
 • Anh/ chị có thể nhắn ông ấy gọi cho tôi được không?
 • May I ask who’s calling?
 • Xin hỏi ai đang gọi đó?
 • Ask for it!
 • Tự mình làm thì tự mình chịu đi!
 • I quit because I don’t want to be stuck in a rut. I want to move on.
 • Tôi xin nghỉ việc vì không muốn cứ dính vào thói quen. Tôi muốn tiến tới.
 • Do you want to come with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • Do you want to go to the movies?
 • Bạn có muốn đi xem phim không?
 • Do you want to go with me?
 • Bạn có muốn đi với tôi không?
 • I don't want to bother you
 • Tôi không muốn làm phiền bạn
 • I want to give you a gift
 • Tôi muốn tặng bạn một món quà
 • I want to show you something
 • Tôi muốn cho bạn xem một cái này

Những từ liên quan với I HAVE A QUESTION I WANT TO ASK YOU

question, have, a
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày