Nghĩa của cụm từ i have one in my car trong tiếng Anh

 • I have one in my car
 • Tôi có một cái trong xe
 • My car was hit by another car
 • Xe tôi bị xe khác đụng
 • That car is similar to my car
 • Chiếc xe đó giống xe của tôi
 • The big one or the small one?
 • Cái lớn hay cái nhỏ?
I, one, IN, car, have
 • Do you want any one-to-one private tutors?
 • Em có cần gia sư kèm riêng không?
 • You have a very nice car
 • Bạn có một chiếc xe rất đẹp
 • Do you have another one?
 • Bạn có cái khác không?
 • I have three children, two girls and one boy
 • Tôi có ba người con, hai gái một trai
 • We have two boys and one girl
 • Chúng tôi có hai trai và một gái
 • He has a nice car
 • Anh ta có một chiếc xe đẹp
 • How long does it take by car?
 • Đi bằng xe mất bao lâu?
 • I'd like to rent a car
 • Tôi muốn thuê xe hơi
 • It takes 2 hours by car
 • Mất 2 tiếng đi bằng xe
 • My car isn't working
 • Xe tôi không chạy
 • Start the car
 • Nổ máy xe
 • That car over there is mine
 • Chiếc xe ở đằng kia là xe của tôi
 • The car is fixed
 • Xe đã sửa xong
 • There has been a car accident
 • Đã có một tai nạn xe hơi
 • What color is that car?
 • Xe đó màu gì?
 • Where can I rent a car?
 • Tôi có thể thuê xe hơi ở đâu?

Những từ liên quan với I HAVE ONE IN MY CAR

my
cfdict.com
How To 60s

HowTo60s.com Chia sẻ Thủ Thuật Máy Tính, Kinh nghiệm, mẹo vặt hay trong cuộc sống hàng ngày